دبستان فــــارابی قهدریجان

فعالیت های دبستان فارابی

تجارب آموزشی علی طاهری قهدریجانی

نویسنده:علی طاهری قهدریجانی

موضوع:تجارب آموزشی

محل خدمت:آموزش  و پرورش شهرستان فلاورجان دبستان فارابی قهدریجان

کد پرسنلی:26024466

مدت خدمت:20 سال

 مقدمه:

    سلام و عرض ادب .به کلیه همکاران و کسانی که نوشته و تجربیات این جانب معلم حقیر را می خوانند .همکار و دوست ارجمند این جانب 20 سال از سابقه خدمت در آموزش و پرورش را طی می کنم در حدود 16 سال خدمت آموزشی دارم .که تجربیات زیادی کسب کرده ام که در حدود 30٪آن مربوط  به سواد دانشگاهی می باشد و در حدود 70٪آن تجربیات در طول سالها می باشد ،آن هم با همکاری اولیاءو دانش آموزان بدست آمده ،لازم به ذکر است که تجارب و فعالیت های آموزشی باید در جهت نیل به هدفهای آموزشی و بر پایه تفاوتهای فردی دانش آموزان تنظیم شود و معلم ،روش و تکنیک های مناسب و رسانه های موثر برای آموزشی را انتخاب کند .در هر منطقه دانش آموز یک روش خاصی انجام می گیرد،مثلا آموزش املاءیا ریاضی در یک منطقه محروم و کم در آمد که کمتر با رسانه ها سروکاردارند یک روش می طلبد و یک منطقه پیشرفته که اهل  یارانه و اهل ارتباط  هستند  یک روش دیگر، این را باید  مدنظر قرار داد که هیچ کس  ، و هیچ  نظام آمو زشی نمی تواند معلمی  را  به یک روش خاص تحمیل کند، ممکن است آقایانی که این روش را ارائه می دهند در منطقه بالای شهر هستند.  در صورتی که باید در بحث مقدمه ارائه دهم این است که متخصصان که در آن بالا نشستند و می گویند علوم یا هر درس دیگر یدر مهر ماه یا آبان ماه باید تا این صفحه تدریس شود به نظر من نظریه جالبی نیست همکار عزیر بعضی از مناطق با توجه به داشتن تفاوت های فردی نمی شود فلان مطلب را تا این ماه انجام گیرد مثال:بخش علوم گیاهی موجودات پر ارزش در مناطق کشاورزی به یک جلسه یا دو جلسه می شود خوب ارائه داد.بعضی مناطق فلان مطلب را یک هفته هم کافی نیست در روستاهای دور افتاده واقعا نمی شود مطلبی را با توجه به بودجه نبودی سالانه انجام  داد                                                                                                                                                                                                                                                                      

 آموزش املاء به صورت لغت نامه

  همکار عزیز تجربه این جانب بر آموزش املاء :این است که برای هر دانش آموز یک لغت نامه  امید  تهیه شده ،آموزش املاد به صورت لغت نامه بین صورت می باشد

 

         قبل از تدریس درس جدید  بخوانیم ،ریاضی،علوم ،...کلمات مشکل درس  مخصوصا  بخوانیم در پوشه ای برای همه بچه ها  تهیه شده دانش آموز کلمه را نگاه  می کند  ، مثلا کلمه هنجار –  این دانش آموز کلمه هنجار را  د ر ذهن خود نقش می بندد .به مرتب کلمه را نگاه می کند بدین صورت   :  او ل  ه   مرتب  می گوید   ((هنجار –هنجار))  ه  را  پیدا  می کند   ،  قبل از آن باید بفهمد هنجار  با کدام   ه  است  بعد  از  ه   نوبت   به  ن  است  چند بار  هن را با خود تکرار می کند .  ه و ن  را  پیدا می کند  بعد نوبت حرف ج   است  این  روش املاء هم تقویت املائ انجام می گیرد هم بازی با لغت  است . یا مثال دیگر در  رابطه  با مثلا کلمه آوند  در علوم .وقتی به درس علوم رسیدیم  با  این کلمه آشنا شده  و  معلم دیگر دچار  مشکل تلفظ آوندنیست.                                                                                                                                                                                                      

   آموزش املاء کار با لغت:

    تجربه ای که این جانب در آموزش املاءدر کلاس به دانش آموزان ارائه می شود به شرح زیر است :

       در اوایل سال تحصیلی برای هر دانش آموز یک پوشه ی حاوی لغت های مشکل درسها مخصوصا بخوانیم تهیه شده که دو روز قبل از تدریس درس جدید بخوانیم ،بچه ها به صورت گروهی دور هم جمع می شوند ،لازم به یاد آوری می باشد که این لغت ها بعضی از آنها به اشتباه چاپ شده دانش آموز پس از جستجو کردن در درس لغت پیدا کرده را اگر اشتباه بود اصلاح می کند .این لغت مرتب در ذهن خود تلاش می کند لغت در ذهن او نقش می بندد.دو روز بعد که بخوانیم داشتیم خوب و عالی به لغت مسلط می باشد.لغت ها پشت سرهم نیست .بعضی از آنها بند اول و بعضی از آنها بند آخر یا وسط برای اینکه دانش آموز خوب و عالی لغت در ذهنش نقش ببندد این کار انجام می گیرد.

 

 (تجربه آموزشی:تهیه دفتر خصوصیات اخلاقی بهداشتی درسی )

     این روش که در حدود 6 سال انجام می گیرد دانش آموز هدف دارد که از نظر درسی  اخلاقی بهداشتی فعالیت داشته باشد .دانش آموز انگیزه و رغبت به خودش نشان می دهد که من دانش آموز اگر در اجتماع ،مدرسه یا محیط خانه به بزرگتر احترام بگذارم .معلم به من امتیاز می دهد. یاد می گیرد اگر درس بخواند بهداشت و مورد اخلاقی را رعایت کند معلم یادش داده آیه(( فمن یعمل مثقال.....))

      من با این روش کار خوب و عالی دانش آموز را از نظر اخلاقی درسی تکلیفی فورا امتیاز می دهم و تشویقش مکنم.و مورد بی النضباطی و عدم درسی و تکلیفی و اخلاقی را چند بار تذکر می دهم مثلا می گوییم ،حسین آقا .محمد پسرم دقت کن به اصطلاح ضرب المثل شاخ می گذارم توی جیبش؛تا دفعه دیگر بهتر شود روش خوبی است .یک نفر را مسئول این کار کرده ام تا یکی دو ماه سخت است ولی دانش آموزان کم کم با این روش آشنا می شوند.هر ماه امتیازات خوانده می شود .وقتی دانش آموز بفهمد معلم به کارها او امتیاز می دهد ،بیشتر رغبت به خود نشان می دهد.

 تجربه اموزشی با گذاشتن جلسه خانواده (اولیاء)

     همکار عزیزم برای پیشرفت دانش آموزان از نظر تعلیم و تربیت فقط ارائه کردم درسها به صورت طوطی وار به سرانجام نمی رسد ،روشی که این جانب ارائه داده ام و چند ین سال انجام می گیرد.هر ماله بعد از گذاشتن یک سری امتحانات جلسه ای را ترتیب می دهم برای اولیاء و گزارش یک ماه فرزندانشان را به صمع آنها میرسانم با توجه به دفتر خصوصیات اخلاقی و رفتاری درسی که تهیه شده گزارش یکماه فرزندانشان را می گوییم .فرزندت در تاریخ 15/8/- 3 امتیاز بخاطر داوطلب برای جواب مطلب علوم بوده یا فلان تاریخ فرزند تان فلان مشکل اخلاقی را داشته است یک امتیاز کم می شود بهد از ارائه گزلرش فرزندانشان در این مکاه ،اولیاء انقاد یا پیشنهادی مبنی بر تعلیم و تربیت فرزندانشان داشته باشد ،بدون اینکه شناخته شود .انتقاد و پیشنهاد را در صندوقی که تهیه شده می اندازند مثلا انتقاد میکنند اگر فلان برخورد را داشته باشید فرزندمان پیشرفت دارد .یا پیشنهاد می کننیم که هر روز با توجه به مهم بودن املاءو ریاضی هر شب یک املاءشب و پائین املاءشب مطلب ریاضی 2 یا 3 مورد تکرار شود با این لنتقادات و پیشنهادات سال به سال به تجربیات اینجانب افزوده می شود و در سالهای بعدی می فهمم این مورد خیلی کار ساز است

 

  تجربه آموزشی صندوق سوالات امتیازی نمره ای

    یک صندوق کوچک تهیه شده که هر هفته یک زنگ گذاشته ام به نام  زنگ امتیازی.بچه ها دست در صندوق می کنند ،یک برگه در می آورند در آن برگه دو یا سه سوال نوشته شده که زیر آن نمره یا امتیاز نوشته شده که با آنها تهیه شده  بستگی به شانس بچه است یا کم یا زیاد می شود.این سوالات عمومی است همه درسها –قرآن :پیام قرآنی –تصویرعلوم،ریاضی ........ممکن است مطلب ارائه شده در ماههای اول بوده. مطلب در آورده شده از صندوق را اوایل سال ارائه شده باید بچه خوب مسلط باشد همیشه همه صفحات کتاب را بداند –آوند اول سال بوده حالا ماه آبان است دانش آموز همیشه باید بر تمام مطلب کتاب تسلط داشته باشد.

 تجربه آموزشی تهیه صندوق پیشنهادات و انتقادات دانش آموزان                                                     

  دوست عزیز همکار ارجمند،اگر به دانش آموز بها بدهید و او را در کارهای مدرسه و محیط کلاس شرکت بدهید خود را با ور می کند .که بیشتر بر تعلیم و تربیت قدم بردارد همکار ارجمند یک صندوق پیشنهادات در کلاس  نصب شده و هر ماه در زنگ نقاشی یا درسهای که زیاد به ساعت درسی لطمه نمی زند .صندوق را به اتفاق بچه ها باز می کنیم .رو در روی بچه ها مطلب خودشان را باز کرده و مثلا می گویند آقا فصل سرما است اگر می شود نفری 30 تومان روی هم می گذاریم میخ لباس  تهیه شود این مورد چند روز پیش انجام گرفت ،یا می گوید آقا اگر می شود به بچه ها تذکر بدهید وقتی بزرگتری وارد کلاس می شود مثلا مدیر یا اولیاؤبچه با نظم خاض یک سلم و خسته نباشی روحیه کلاس را تقویت می کند یا انتقاد دیگر ،آخر با ر من هم می گوییم اگر می خواهید خواسته های شما را مطرح شود و رسیدگی شود اگر در طول ماه احترام پدر و مادرت را داشته باشی اجرا میکنم و معلم باید تا شده خواسته های آنها رااجراکند.همکار عزیز خواسته آنها که چنان بار مادی ندارد مثلا می گویند نماینده  را عوض کن یا من در گروه محمد راحت نیستم

  تجربه آموزشی- طرح مستقل  شدن                                                                                             

  این روش که چند سال انجام می گیرد ،بدین صورت  می باشد .با توجه به جلسه هر ماه برای اولیاءگذاشته می شود .خصوصیات دوران دانش آموزان 10 تا 12 سال که کلاس چهرم و پنجم مبنی بر استقلال یابی است توضیح داده می شود .به آنها توضیح داده می شود که اولیای محترم فرزندانتان به سنی رسیده اند که می خواهند مستقل باشند دیگر برای او سبک است که مادر پیش فرزندش بنسیند و بگوید محمد عزیزم ریاضیت را نوشته ای ویا این سوال را به این صورت بنویس.به آنها در جلسه توضیح می دهم که اولیای محترم فرزندت را بها بده –بگو شما بزگ شده ای خودت تکالیفت را انجام بده ،زشت است که من پهلوی تو بنشینم و بگوییم ،خوب نوشتی یا مسئله بعدی را بنویس......

          و من در کلاس با توجه به ضرب المثل که باید شاخ توی جیبش بگذاری آنها را تشویق به مستقل شدن مکنم .می گویم محمد یا علی همانطور که بچه 4 یا 5 ساله دیگر باید کمکی دوچرخه را باز میکند زشت است که  دیگر  مامانت پهلوی تو بنشیند و بگوید بنویس  با  صحبت کردن کم کم  خود  را  باور میکندکه بزرگ شده است  

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:37  توسط کلاس چهارم  |